Dialektinen käyttäytymisterapia

 

DKT on pohjimmiltaan käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä. Muutostavoitteen lisäksi DKT:aan välttämättömänä osana kuuluu myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen. Nämä näennäisesti vastakkaiset tavoitteet yhdistyvät dialektisen filosofian avulla. Dialektiikka toimii DKT:ssa sekä kokoavana taustateoriana että käytännön työtä ohjaavana periaatteena. 

Suora lainaus  Dialektinen käyttäytymisterapia - Dialektinen käyttäytymisterapia (dkt-yhdistys.fi) kotisivuilta

Taustalla saattaa olla myös traumakokemus tai traumakokemuksia lapsuudesta

 Epävakaan persoonallisuushäiriön ryhmässä raportoitiin merkitsevästi enemmän lapsuuden traumakokemuksia, kuten erotraumoja äidistä pitkän sairaalahoidon vuoksi, vanhempien avioeroa, vanhempien psyykkisiä sairauksia, molempien vanhempien väkivaltaa, sekä lapsuuden sairaalahoitoa vaatineita pitkiä sairauksia. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivistä 55–80 % raportoi lapsuuden traumoja. 

Kts. Lapsuuden traumat ja epävakaa persoonallisuushäiriö (kaypahoito.fi)

Tämän takia pidän todella tärkeänä kehollisten harjoitteiden lisäämistä DKT- työskentelyyn. Eli traumaterapian näkökulmasta on todella tärkeää vakauttaa kehoa ja mieltä erilaisin vakauttavain harjoittein, jotta meillä säilyy prosessointi kyky. 

Seuraa sosiaalisessa mediassa

Dialektinen käyttäytymisterapia

Voit maksaa 1-24 erässä

DKT-yksilötaitovalmennus 1 erässä
DKT-yksilötaitovalmennus 24 erässä
DKT-yksilötaitovalmennus tuntihinnoilla

 

Keinoja ongelmallisen tilanteen kanssa selviytymiseen

 • RATKAISE ONGELMA: Muuta tilannetta, vältä sitä tai lähde pois tilanteesta

 • MUUTA SUHTAUTUMISTAPAASI ONGELMAAN: Muuta tai säätele ongelmalliseen tilanteeseen liittyviä tunnereaktioita

 • SIEDÄ ONGELMAA: Hyväksy ja siedä sekä ongelma että reaktiosi siihen.

 • PYSY ONNETTOMANA: tai tee tilanteesta mahdollisesti vieläkin pahempi

 

Taitoja joita voit käyttää ongelman kanssa selviytymiseen

 • ONGELMAN RATKAISU: käytä tehokkaan vuorovaikutuksen taitoja, keskitientaitoja (vuorovaikutustaidoista) sekä ongelmanratkaisutaitoja (tunnesäätelytaidoista)

 • SUHTAUTUMISTAVAN MUUTTAMISESSA: Käytä tunnesäätelytaitoja

 • ONGELMAN SIETÄMISESSÄ: Käytä ahdingonsieto- ja tietoisuustaitoja

 • JOS HALUAT PYSYÄ ONNETTOMANA älä käytä taitoja ollenkaan

 

Dialektinen käyttäytymisterapia

 • 16 tapaamista. Tapaamiset etänä zuumin välityksellä
 • Yhden tapaamisen pituus on 60 minuuttia
 • Tapaaminen järjestetään etäyhteyden päästä
 • Tapaamiset toteutetaan 1xviikossa (näistä pidetään tiukasti kiinni)
 • Valmennus kestää siis noin 4kk johon kuuluu päivittäinen tuki tekstiviestitse.
 • Saat tarvittavan materiaalin 165 sivuisen dialektisen käyttäytymisterapian taidot- taitovalmennus materiaalin

Hylätuksitulemisen pelko

Useimmat epävakaasta persoonallisuudesta kärsivät tunnistavat selvästi ja kokevat syvästi hylätyksi tulemisen pelon. Ihminen saattaa toimia epätoivoisesti ja impulsiivisesti estääkseen hylkäämistä. Hylätyksi tulemisen pelko liittyy moniin epävakaan persoonallisuuden muihin oireisiin, erityisesti itsetuhoiseen käyttäytymiseen, tunteiden ja mielialojen vaihteluihin, vihaisuuteen, impulsiiviseen käyttäytymiseen. Hylätyksi tulemisen pelon ymmärretään kehittyvän varhaisten kiintymyssuhteiden turvattomuuden seurauksena. 

Asiakaspalautteet

Katja on suunnannäyttäjä ja opas, joka vie sinut perille muutoksessa omia askeliasi käyttäen. Löydät valmennuksen kautta polun, jota pitkin kulkea elämässäsi eteenpäin itseäsi myötämielisesti arvostaen. Valmennuksessa opitut asiat ja tietoisen läsnäolon taidot kantavat sinua läpi elämän. Tämä on elämäsi käännekohta, joten tartu siihen.

"Tämä yksilövalmennus on kyllä tosi tiukkaa settiä! Katjan tapa on napakka, mutta silti tosi jees :) Loppusuoralla ollaan ja matka jatkuu valmennuksen jälkeenkin ja siihen on nyt kyllä hyvät työkalut. Kiitos Katja tästä.

Kysy lisää

Laita minulle sähköpostia osoitteeseen [email protected]