I´m Safe Method©- yksilötapaamiset 60min

Kahden yhdistelmä! Vuorovaikutteinen keskusteluterapia sekä sisäisen turvallisuudentunteen lisääminen erilaisin kehollisin harjoittein!

 • Alkukartoitus
 • Yksilöllinen suunnitelma (mihin tarvitaan apua ja miten voin auttaa juuri sinua)
 • Eri kehollisten harjoitteiden opettelua
 • Vuorovaikutteista keskusteluterapiaa
 • Harjoitteet osaksi arkea!
 • Minun työskentelytapana on nostaa esille esimerkkejä, myös omasta kokemusmaailmastani. 

I´m Safe Method©- Yksilövalmennus

Olen parantanut vieläkin entisestään I´m Safe Method©- yksilövalmennusta

 • 16x60 min TAI 10x60min valmennustapaamista zuumin kautta
 • Konkreettinen tuki koko valmennuksen ajan
 • Tapaamisen 1x viikossa
 • Palveluun kuuluu henkilökohtainen tuki viestitse päivittäin ma-su klo 8-18 välisenä aikana. 
 • E-kirjan jossa yli 50 vakauttamisharjoitetta 
 • 30 päivän Keho-Mieli Treeni
 • I´m Safe Method© jäsenyys 6kk

Jos et löydä sopivaa aikaa, niin jätä minulle yhteydenottopyyntö

I´m Safe Method©- valmennuksessa EI "käsitellä" traumoja!

Olen työvuosien kokemuksen kautta tullut siihen tulokseen, että traumojen käsittelyä tärkeämpää on oppia hallitsemaan kehollisia tuntemuksia, ja oppia tunnistamaan kehon eri viestejä! Tähän ei päästä pelkän keskusteluterapian kautta. Traumat eivät ole järkeiltävissä!! Trauma on kehollinen kokemus, joka jää muistiin hermoverkostoon, eikä hermoverkostoon jääneitä tapahtumia voi pelkän keskustelun kautta purkaa!

Tämän vuoksi pidän traumojen käsittelyä tapahtumana toissijaisena. Ensin täytyy pystyä luomaan keholle ja mielelle turvallinen pohja, jotta käsittelykyky olisi mahdollista. Turvallisuuden tunteen löytäminen tässä hetkessä useasti ohittaa traumatapahtuman, ja ihminen pystyy elämään tasapainoista elämää ilman, että koko traumatapahtumaa edes käsitellään keskustelemalla!

Niin kuin etusivulla jo toinkin esille, että I´m Safe Method© sopii moniin haasteisiin. Sinulla ei tarvitse olla traumataustaa (vaikka se on hyvinkin mahdollista, että semmoista on). I´m Safe Method© palauttaa kehosi tasapainon, jolloin keskittyminen paranee huomattavasti. Palaat selviytymis moodista, elämisen moodiin!

I´m Safe Method©

Menetelmä auttaa löytämään keho-mieli yhteyden

Menetelmän keskiössä on keholliset vakauttamisharjoitteet ja ymmärrys "alhaalta ylös. Sisältä ulos" - työskentelystä. Tavoitteena EI ole nopea eheytyminen vaan pysyvät muutokset. Se joka on vuosissa tullut, ei päivissä lähde!

Vakauttaminen

I´m Safe Method© koostuu erilaisista kokonaisuuksista, joita olen työvuosien aikana löytänyt. Kuitenkin tavoitteena on vakauttaa kehoa ja mieltä, ja löytää sisältäsi jälleen turvallisuuden ja luottamuksen tunne. 

Vakauttavat harjoitteet auttavat sinua

 • Pääsemään elämässäsi tasapainoon
 • Parantaa yhteyttä muihin ja itseesi (sosiaalinen liittyminen)
 • Päästämään irti menneisyyden painavasta taakasta
 • Jatkamaan elämää kevyemmin ja tasapainoisemmin
 • Käsittelemään Häpeän tunnetta terveellisemmin
 • Selviytymis moodista, elämisen moodiin
 • Pelosta, luottamukseen
 • Erillisyyden kokemisesta - ykseyden kokemiseen
 • Keskittymiskykysi paranee ja samalla päätöksienteko helpottuu

Sisältö

Olen koonnut seuraavista eri elementtejä, joita käytän I´m Safe Methodissa. Menetelmä ei ole pelkkää keskustelua vaan myös eri harjoitteiden tekemistä, harjoittelua. Olet aktiivinen osallistuja joka palauttaa oman voiman toimintavyöhykkeelle!

Elementit

 • Keskusteluterapia (kartoitus, oireet)
 • Meditaatioharjoitteita (lyhyitä harjoitteita)
 • Hengitysharjoituksia
 • Tietoisuustaitoja
 • Tietoisen läsnäolon harjoitteita (olemisen tila)
 • DKT- taitovalmennuksen osa-alueita (Dialektinen käyttäytymisterapia)
 • Eri vakauttamisharjoitteita joita käydään läpi koko prosessin ajan.