Etulinjan Lyhytterapia

Etulinjan lyhytterapeuttikoulutus on moniammatillisesti toteutettu ja yliopistosairaalan sertifioima. Lyhytterapia sopii potilaille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä tai jotka ovat haastavassa elämäntilanteessa. Etulinjan lyhytterapeutti koulutus rakentuu kognitiivisen psykoterapian viitekehyksien ja näyttöön perustuvien toimintamallien ympärille. Kognitiivisen psykoterapian viitekehyksiin nähdään kuuluvan niin kognitiivinen käyttäytymisterapia kuin erilaiset nk. kolmannen aallon kognitiiviset psykoterapiat (esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapia).

Lyhytterapiaa käytetään ahdistuksen, masennuksen, unettomuuden, paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon, riippuvuuksien ja unettomuuden hoitomalleihin.