Häpeä

21.08.2022

Etenkin traumatisoituneilla ihmisillä, on hyvin yleistä, että häpeäntunteet voivat piiloutua monenlaisien oireiden alle. Muistathan että et ole yksin! Häpeä on todella voimakas tunne, joka saattaa estää sinua tekemästä asioita, jotka todellisuudessa auttaisivat sinua menemään eteenpäin. Häpeästä puhutaan mielestäni turhan vähän.

Pitkäkestoinen häiriö kiintymyssuhteessa vaurioittaa oleellisesti ihmisen minä-kuvaa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa. Onnistuneessa kiintymyssuhteessa äiti on vastannut lapsen tarpeisiin sensitiivisesti, hyväksyvästi, yhteistyössä lapsen kanssa ja emotionaalisesti kyvykkäänä.

Jokaisella on kokemuksia häpeästä ja sen sukulaistunteista. Näitä ovat mm. ujous ja nolous. Häpeä on kaikkein yksilöllisen ja omakohtaisin kokemus. Häpeä on sidottu jokaisen omaan henkilö- ja kehityshistoriaan, jonne se on saattanut ajautua vaivihkaa emotionaalisesti torjuvassa vuorovaikutuksessa ja myöhemmin mahdollisesti vakavasti kaltoin kohtelevassa kasvuympäristössä.

Häpeä on tarpeellinen tunnet. Se ohjaa ihmisiä mm. eettisesti ja moraalisesti oikein. Tätä niin sanottua "normaalia häpeää" syvempi muoto on YDINHÄPEÄ, jossa ihminen häpeää itseään kokonaan, olemassa oloaan, kaikkea itsessään.

Häpeä tuntuu äkillisenä puistatuksena, joka lävistää minut päästä jalkoihin ilman mitään ennakkovaroitusta. Se on kuin sisäinen verenvuoto!

Häpeää on pidetty syyllisyydentunteen osana. Saattaa olla niin ettei häpeää eroteta syyllisyydentunteesta. Syyllisyys voi kätkeä häpeän alleen! Syyllisyys liittyy aina johonkin tekoon, joka on vastoin omia sisäisiä periaatteita, tai sitten se liittyneenä johonkin käyttäytymiseen, joka ei täytä yleisiä normeja.

Häpeän kokemus lähtee yksilöstä itsestään ja on sidoksissa persoonan ihanteisiin. Häpeässä ihminen tuntee olevansa sisimmiltään viallinen, pysyvästi riittämätön ja kykenemätön kontrolloimaan kokemustaan. Häpeä on osa itseä niin, ettei se missään olosuhteissa hellitä otettaan.

Häpeälle luonteenomasta on halu peittää se. Kuvaillessaan häpeän tunnetta, ihminen ei välttämättä käytä sanaa HÄPEÄ. Häpeäntunnetta kuvaillaan usein: "Haluan vajota maan alle", "Olin kuolla häpeästä", "Olen täysi idiootti", " Miten lapsellinen olenkaan".

Häpeävä ihminen herkkä tulkitsemaan toisen ihmisen ilmaisuja siten, että uhkaavat hänen omanarvontuntoaan. Häpeävän on erittäin vaikea luottaa toisen ihmisen hyväntahtoisuuteen.

Häpeäkompassi

Häpeän torjumiseksi on olemassa neljä eri reagointitapaa.

 1. Muista ihmisistä etääntyminen
 2. Sisäisen kokemuksen välttäminen
 3. Hyökkääminen muita vastaan
 4. Hyökkääminen itseä vastaan

Muista ihmisistä etääntyminen

Hulluuteni näkyy ulospäin kaikille, enkä voi liikkua missään paljastamatta kuinka säälittävä olen

 • Ihminen eristäytyy muusta
 • Ihminen tulkitsee häpeän kertoman viestin totena: "Olet säälittävä"
 • Muiden ihmisten seura voi herättää kauhua, ja uusien asioiden opettelu saattaa tuntua mahdottomalta.

Sisäisen kokemuksen välttäminen

 • Häpeä on niin tuskallinen tunne kohdattavaksi, ettei tämän strategian valinnut tiedosta välttämättä lainkaan häpeän olemassaoloa.
 • Häpeä peitetään erilaisin korvaavien toimintojen kautta kuten; päihteiden käyttö, suurta mielihyvää tuottavilla aktiviteeteilla, pakonomaisilla liikuntalajeilla.
 • Terapiassa puhuu mielellään vaikkapa säästä, kunhan kokemuksesta tulee mahdollisimman neutraali ja myönteinen

Hyökkääminen muita vastaan

 • Negatiiviset kokemukset kuuluvat jollekkin toiselle, ei itselle
 • Esimerkiksi terapiassa tämä näkyy niin, että ongelma ei ole asiakkaassa vaan terapeutissa.
 • Ihminen saattaa pyrkiä loukkaamaan toista
 • Tarkoituksena on kohottaa omaa minäkuvaa siirtämällä toiseen ajatus "Jonkun on oltava minua alempana"

Hyökkääminen itseä vastaan

 • Ihminen on hyväksynyt häpeään liittyvät uskomukset tosina kyseenalaistamatta niitä.
 • Itseään syyttävä ihminen kokee voimakasta itsevihaa
 • Saattaa olla altis mm. sukupuolisuhteille joihin sisältyy vihaa ja alistamista
 • Itseään vastaan hyökkäävä haluaa säilyttää kontrollin itsellään ja vie toisilta mahdollisuuden lisätä häpeän tunnetta.
 • Saattaa kokea syvää arvottomuuden tunnetta, mutta ei liitä tätä millään tavalla häpeään.

Mitä häpeän tunteelle voi sitten tehdä?

Me emme voi kieltää tunteita ja poistaa niiden olemassaoloa, vaan voimme päättää mitä teemme! Toimimmeko niin kuin tunne meitä ohjaa vai ohjaammeko me tunnetta toiseen suuntaan? Aina ei tarvitse reagoida niin kuin tunne antaa meidän ymmärtää.

Sanat: Hyväksyvä (Hyväksyvämpi) lähestyminen häpeäntunteeseen on oleellinen osa ydinhäpeän sulattamisessa. Tietoisuus häpeän aiheuttamista kehotuntemuksista, sekä tietoisuus siitä mitä kaikkea häpeä pitääkään sisällään. Syytä miksi häpeän tunne on niin voimakas, ei ole aiheellista selvittää ainakaan alussa, vaan tiedostaa että tämä tunne on voimakas ja aito.

Mitä enemmän häpeän tunnetta yrittää väenväkisin kieltää tai poistaa, se muuttuu voimakkaammaksi.

 • ITSEMYÖTÄTUNTO
 • ARMOLLISUUS
 • HYVÄKSYVÄ LÄHESTYMISTAPA

Nämä kolme edellistä ovat tärkeä muistaa. Itsensä tai muiden lyttääminen ei auta, vaan pahentaa jo haasteellista tilannetta. Avoin keskustelu terapeutin kanssa häpeästä voi olla avain eheytymiseen. Monesti häpeää tuntevat pyrkivät pitämään tämän tunteen sisällään, eikä halua puhua avoimesti asiasta. On kuitenkin hyvä muistaa, että puhuu asiasta oikealle ihmiselle, jotta ei tule lyttäämisen kokemusta. Terapeutin kanssa tämä on turvallista.