Kognitiivinen Lyhytterapia

Etulinjan lyhytterapeuttikoulutus on moniammatillisesti toteutettu ja yliopistosairaalan sertifioima. Lyhytterapia sopii potilaille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä tai jotka ovat haastavassa elämäntilanteessa. Etulinjan lyhytterapeutti koulutus rakentuu kognitiivisen psykoterapian viitekehyksien ja näyttöön perustuvien toimintamallien ympärille. Kognitiivisen psykoterapian viitekehyksiin nähdään kuuluvan niin kognitiivinen käyttäytymisterapia kuin erilaiset nk. kolmannen aallon kognitiiviset psykoterapiat (esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapia).

Lyhytterapiaa käytetään ahdistuksen, masennuksen, unettomuuden, paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon, riippuvuuksien ja unettomuuden hoitomalleihin. 

Jos tunnistat seuraavia haasteita niin kognitiivinen lyhytterapia voisi sopia sinulle

  • Ahdistus
  • Masennus
  • Sosiaalisten tilanteiden pelkoa
  • Paniikkioireilua
  • Jokin riippuvuus (Aine- tai toiminnalliset riippuvuudet)

Keholliset harjoitteet

Käytän terapiassa myös kehollisia harjoitteita, koska koen sen todella oleelliseksi. Haluan auttaa sinua kokonaisvaltaisesti. Me ei voida ohittaa kehoa, koska keho tuntee, mieli tarinoi. 

Ota minuun yhteyttä