DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA

Yksilötaitovalmennus 16x 60 min etävastaanottona! Valmennus kestää noin 4kk. 

Käytän työskentelyssä AINA kehollisia harjoitteita!

Dialektinen Käyttäytymisterapia EI ole Kelan tukemaa PSYKOTERAPIAA!

Kysy lisää

Ole hyvä ja jätä yhteystietosi niin otan sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista.

Usein kysyttyä

Miten kauan dialektinen käyttäytymisterapia kestää?

Kesto on noin 4kk. Tapaamiset tapahtuu zuumin välityksellä 1xviikossa. Yksi tapaaminen kestää noin 60 minuuttia. Tarkoituksena on pitää tiukasti kiinni sovituista ajoista.

Saako palvelusta Kelan korvausta?

Ei. Dialektinen käyttäytymisterapia ei ole Kelan korvaamaa palvelua. 

Mihin kaikkeen dialektinen käyttäytymisterapia auttaa?

DKT eli dialektinen käyttäytymisterapia on kehitelty ihmisille joilla on tunnesäätelyn kanssa haasteita. Niin kuin nimikin jo viittaa, että kyseessä on käyttäytymisterapia, joka tähtää muutokseen.  

Voiko Palvelun maksaa erissä?

Kyllä voi. Eli palvelun voi maksaa 1-12 erässä.

Mitä DKT on?

DKT = Dialektinen käyttäytymisterapia. Tämä työmalli on Marsha Linehanin ja hänen työryhmän kehittämä hoitomalli. Alun perin kehitetty epävakaiden, itsetuhoisten naisten hoitoon. 

DKT on pohjimmiltaan käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä. Muutostavoitteen lisäksi DKT:aan välttämättömänä osana kuuluu myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen. Nämä näennäisesti vastakkaiset tavoitteet yhdistyvät dialektisen filosofian avulla. Dialektiikka toimii DKT:ssa sekä kokoavana taustateoriana että käytännön työtä ohjaavana periaatteena. 

- suora lainaus  Dialektinen käyttäytymisterapia - Dialektinen käyttäytymisterapia (dkt-yhdistys.fi) kotisivuilta

Hyväksymisen kautta muutokseen. Tavoitteena elämisen arvoinen elämä.

Dialektisessa käyttäytymisterapiassa ajatellaan, että monet epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien vaikeuksista johtuvat taitopuutoksista. Taitoja opiskelemalla muutetaan passiivisesta avun pyytäjästä aktiiviseksi oman elämän toimijaksi. 


Keinoja ongelmallisen tilanteen kanssa selviytymiseen

 1. RATKAISE ONGELMA: Muuta tilannetta, vältä sitä tai lähde pois tilanteesta
 2. MUUTA SUHTAUTUMISTAPAASI ONGELMAAN: Muuta tai säätele ongelmalliseen tilanteeseen liittyviä tunnereaktioita
 3. SIEDÄ ONGELMAA: Hyväksy ja siedä sekä ongelma että reaktiosi siihen.
 4. PYSY ONNETTOMANA: tai tee tilanteesta mahdollisesti vieläkin pahempi

Taitoja joita voit käyttää ongelman kanssa selvitymiseen

 1. ONGELMAN RATKAISU: käytä tehokkaan vuorovaikutuksen taitoja, keskitientaitoja (vuorovaikutustaidoista) sekä ongelmanratkaisutaitoja (tunnesäätelytaidoista)
 2. SUHTAUTUMISTAVAN MUUTTAMISESSA: Käytä tunnesäätelytaitoja
 3. ONGELMAN SIETÄMISESSÄ: Käytä ahdingonsieto- ja tietoisuustaitoja
 4. JOS HALUAT PYSYÄ ONNETTOMANA älä käytä taitoja ollenkaan

Keskeiset tavoitteet

 1. Oppia tunnesäätelyä, jotta välttäisi sopeutumatonta, tunteiden ohjaamaa käyttäytymistä
 2. Oppia luottamaan omiin tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan sekä validoimaan niitä.

Hoito-Ohjelma on 4 vaiheinen

Ensimmäinen vaihe

 • Vähentää elämää uhkaavia käyttäytymismuotoja
 • Vähentää terapiaa haittaavaa käyttäytymistä
 • Vähentää elämänlaadun toteutumista estävää käyttäytymistä

Toinen vaihe

 • Vähentää jälkitraumaattisen stressin kokemista
 • Hyväksyä todellisuus mahdollisen hyväksikäytön ja trauman kohdalla
 • Vähentää leimaantumista, itseen kohdistuvaa ei-arvostusta, oma syyllistämistä
 • Vähentää traumatisoitumiseen liittyviä äärimmäisiä stressireaktioita

Kolmas vaihe

 • Lisätä kunnioitusta itseä kohtaan
 • Kyvykkyyden tunne
 • Oma tehokkuus
 • Oman arvostuksen tunne
 • Vähentää yksilöllisiä ongelmia
 • Hyväksyttävä elämänlaatu

Neljäs vaihe

 • Laajennettu tietoisuus itsestä ja omasta suhteesta toisiin
 • Huippukokemuksia
 • Henkinen sisällöllinen täyttymys

DKT-yksilötaitovalmennus

Taitovalmennus pitää sisällään

 • 16 tapaamista
 • Yhden tapaamisen pituus on 60 minuuttia
 • Tapaaminen järjestetään etäyhteyden päästä
 • Tapaamiset toteutetaan 1xviikossa (näistä pidetään tiukasti kiinni)
 • Valmennus kestää siis noin 4kk johon kuuluu päivittäinen tuki tekstiviestitse.
 • Saat tarvittavan materiaalin 165 sivuisen dialektisen käyttäytymisterapian taidot- taitovalmennus materiaalin

DKT-taitovalmennuksen osa-alueet

 • Orientaatio
 • Ahdingonsietotaidot
 • Tunteensäätelytaidot
 • Tietoisuustaidot
 • Vuorovaikutustaidot

Asiakaspalautteet

Katja on suunnannäyttäjä ja opas, joka vie sinut perille muutoksessa omia askeliasi käyttäen. Löydät valmennuksen kautta polun, jota pitkin kulkea elämässäsi eteenpäin itseäsi myötämielisesti arvostaen. Valmennuksessa opitut asiat ja tietoisen läsnäolon taidot kantavat sinua läpi elämän. Tämä on elämäsi käännekohta, joten tartu siihen.

DKT- taitovalmennukseen osallistunut

Tämä yksilövalmennus on kyllä tosi tiukkaa settiä! Katjan tapa on napakka, mutta silti tosi jees :) Loppusuoralla ollaan ja matka jatkuu valmennuksen jälkeenkin ja siihen on nyt kyllä hyvät työkalut. Kiitos Katja tästä.

DKT- taitovalmennukseen osallistunut

Lue lisää DKT:stä